Ana Sayfa Çalışma Hayatı Sağlık meslek örgütleri: COVID-19 meslek hastalığıdır

Sağlık meslek örgütleri: COVID-19 meslek hastalığıdır

Sağlık meslek örgütleri bir araya gelerek COVId-19’un meslek hastalığı sayılması talebini yineledi.

Sağlık meslek örgütleri ortak bir açıklama yaparak COVID-19’nun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısını yineledi. Yapılan ortak açıklamada salgının başladığı 16 Mart tarihinden 18 Kasım tarihe kadar geçen sürede 165 sağlık emekçisinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatılarak COVID-19’un mesleki hastalılık sayılması talep edildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı tarafından 14 Ekim 2020’de açıklanan verilere göre COVID-19 hastası sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçtiği hatırlatılarak virüse yakalanan sağlık çalışanı sayısının giderek arttığına dikkat çekildi. Açıklamada “ülkemizde sağlık çalışanlarının 10 kattan fazla hastalanma riski taşıdıkları saptanmıştır” denilerek COVID-19’un sağlık çalışanları için milenyumun ilk meslek hastalığı olduğu söylendi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok uluslararası örgütün, COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönündeki çağrıları hatırlatıldı. Açıklamada dünya 130’a yakın ülke tarafından, COVID-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edildiği söylendi.

Ayrıca konuyla ilgili sorumluluğun Sağlık Bakanlığı’nda olduğu hatırlatılarak gereken adımların atılması çağrısı yapıldı. Sağlık meslek örgütleri COVID-19 sağlık çalışanları meslek hastalığı yasası tasarısında olması gereken maddeleri şöyle sıladı:
“• Sağlık hizmeti verilen kamu ve özel işyerlerinde çalışan personelin tamamının işyeri esasına göre sağlık çalışanı sayılması ve buna göre iş kazası ve meslek hastalığından yararlandırılması,
• Sağlık Bakanlığı HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) kayıtlarında bulunan “sağlık çalışanı” ibaresi altında tüm Covid-19 olası ve kesin olgularının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,
• Bu sistemde kayıtlı olan, Covid-19 olası (PCR negatif ancak SARS/Cov-2/covid-19 ile uyumlu klinik ve tomografik bulgusu olan) ve kesin (RT- Covid-19 PCR pozitif) olguların “illiyet bağı” olarak kabul edilmesi için SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) İKMHS (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası) Daire Başkanlığına gönderilmesi,
• Covid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik fonksiyonel hasar oluşmuş olanların maluliyet yönünden “Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın” SGK tarafından yetkilendirilmiş ilgili kurullarınca değerlendirilmesi,
• SGK’nın yetkili bu kurulları tarafından yapılan bu değerlendirmeler sonucu belirlenen MKGAO (Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı) %’sine göre yasal gerekliliklerin özlük haklarına yansıtılması,
• Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiş olanların birincil (ikincil) derece yakınlarına da meslek hakları yasal getirisinden yararlanmalarının sağlanması
• Yukarıdaki son 2 maddede (4 ve 5. madde) sayılan durumlarla ilgili hak sahiplerinin tazminat amaçlı yasal mahkeme süreçlerinin saklı olduğunun bu yasal düzenlemenin gereklerinden biri olduğunun kabul edilmesi
• Covid-19 tanılı sağlık çalışanlarından, 4a maddesi dışında istihdam edilen sağlık çalışanlarının da çalıştıkları kurumlardan oluşturulacak bir kaynak ile İKMHS sistemine dahil edilerek yukardaki maddelerdeki haklardan yararlanmalarının sağlanması
• Hakkımız olan bu yasanın TBMM’de yasalaşması ve uygulamaya konulması 1 milyon 60 bin sağlık çalışanın ve yakınlarının şu ana kadar çektiklerine derman olacaktır, emeklerinin karşılık bulması sağlık çalışanlarının mevcut tükenmişlikleri içerisinde geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır.”

Açıklamada imzası bulunan meslek örgütleri ise şöyle:

Türk Tabipleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği
Türk Eczacıları Birliği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık-İş Sendikası
Türk Hemşireler Derneği
Türk Psikologlar Derneği
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz